Przyjęcia do Domu w dobie Covid-19

Dysponujemy wolnymi miejscami. Do domu przyjmujemy mieszkańców po wykonanym teście na Covid-19 z wynikiem ujemnym. Pracujemy w reżimie sanitarnym zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i GIS.
Zasady

Usługi