Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej można otrzymać od ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, która z uwagi na wiek lub choroby i niepełnosprawność, nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.