Dzienny dom pomocy społecznej w gminie Bychawa


„Dzienny Dom Pomocy w Gminie Bychawa” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 WL 2014-2020.
Celem głównym jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych, świadczonych w społeczności lokalnej, dzięki utworzeniu w Starej Wsi Pierwszej, gm. Bychawa Dziennego Domu Pomocy z 30 zdeinstytucjonalizowanymi miejscami opieki i objęcie wsparciem 30 osób (mieszkających na terenie powiatu lubelskiego) zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych.
Zapewniamy rehabilitację, konsultacje lekarza geriatry, psychiatry i rehabilitanta oraz opiekę psychologiczną. Ponadto oferujemy uczestnikom wiele innych atrakcji, m. in.: jednodniowe wyjazdy terapeutyczno-integracyjne.