Opieka tymczasowa

Często zobowiązania zawodowe nie pozwalają na to, aby móc w pełni zająć się starszym rodzicem. Szczególnie jeżeli osoba starsza nie jest samodzielna, nie potrafi już funkcjonować bez pomocy innych, wymaga opieki medycznej lub rehabilitacji przywracającej utraconą sprawność. Świadczymy całodobowe usługi dla osób starszych przewlekle somatycznie – chorych, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie w środowisku i potrzebują doraźnego wsparcia np. po wyjściu ze szpitala.