Oferta DPS Stara Wieś

Pobyt stały komercyjny lub na podstawie skierowania Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Miesięczny koszt utrzymania: 4200zł.

W ramach pobytu zapewniamy następujące usługi:

  • całodobową opiekę,
  • opiekę lekarską – lekarz medycyny rodzinnej,
  • opiekę pielęgniarską,
  • konsultacje specjalistyczne,
  • konsultacje fizjoterapeuty,
  • kinezyterapia i fizjoterapia dostępna 5 dni w tygodniu,
  • terapię zajęciową,
  • 4 posiłki dziennie dostosowane do diety mieszkańca,
  • udział w imprezach okolicznościowych organizowanych dla mieszkańców,
  • zapewniamy podstawowe środki higieny osobistej, pranie bielizny i odzieży mieszkańca, sprzątnie pokoju mieszkalnego.

Pobyt wytchnieniowy (wakacyjny):

Cena za 7 – dniowy pobyt  wynosi:   1200 zł.

Cena za 14 – dniowy pobyt  wynosi:  2237zł.

Cena za 30 – dniowy pobyt wynosi: 4200zł.

Pobyt poszpitalny:

Cena za 14-dniowy pobyt:  2960 zł.

Cena za 30-dniowy pobyt: 4200  zł.

Pobyty dla pacjentów po urazach i złamaniach (w tym szyjki kości udowej) oraz po wszczepieniu endoprotezy:

Cena za 14-dniowy  wynosi  2960zł.

Cena za 30-dniowy pobyt  wynosi 4200 zł.

Pobyt rehabilitacyjny:

Cena za 14-dniowy 2960 zł.

Cena za 30-dniowy 4229zł.

W przypadku zainteresowania pobytem prosimy o kontakt: tel. 81 5032277; 692881411; 602756619.